Monthly Archive: September 2018

เช็คสภาพหู

เช็คสภาพหูกันบ้างหรือเปล่า

เช็คสภาพหูกันบ้างหรือเปล่า เพราะการได้ยินคือเรื่องที่มนุษย์ขาดไม่ได้ การสูญเสียการได้ยินทำให้การใช้ชีวิตยากลำบากมากขึ้นกว่าปกติ ดังนั้น การถนอมการใช้งานของระบบหารได้ยินจึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญขึ้นมา และทำให้เราต้องหันมาฟังสุขภาพหูให้มากขึ้น เพื่อตรวจสอบดูว่าประสิทธิภาพในการได้ยินของเรายังดีอย่างเดิมอยู่ใช่หรือไม่ การที่เราเกิดมาแล้วสามารถได้ยินและสื่อสารได้อาจจะเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนเพิกเฉย เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วคนเราก็ล้วนแต่เกิดมาพร้อมกับระบบการได้ยินทั้งนั้น อย่างไรก็ตาม ยังมีคนอีกหนึ่งกลุ่มที่โชคร้ายที่อาจจะสูญเสียการได้ยินตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการติดโรคตอนอยู่ในครรภ์ หรือเกิดจากอุบัติเหตุอื่นๆ ซึ่งไม่มีโอกาสที่จะได้ยินเสียงอย่างชัดเจนมาเลย แต่เมื่อใดก็ตามที่ความโชคร้ายมาเยือน หรือคุณขาดการดูแลหูที่ดีเพียงพอ โลกแห่งการไร้เสียงก็สามารถเข้ามาเยือนคุณได้เสมอ สำหรับการสูญเสียการได้ยิน สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามระดับความรุนแรง ประเภทแรก คือ “การนำเสียงบกพร่อง” ซึ่งจะเกิดปัญหาการสูญเสียการได้ยินบริเวณหูชั้นนอกหรือหูชั้นกลางที่ปิดกั้นไม่ให้เสียงถูกส่งต่อไปอย่างเหมาะสม ทำให้ผู้ที่มีอาการดังกล่าวไม่ได้ยินเสียงชัดเจนดังเดิม ซึ่งการสูญเสียการได้ยินชนิดนี้มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำหรือปานกลาง ผู้ที่สูญเสียการได้ยินประเภทการนำเสียงบกพร่อง จะไม่ได้ยินเสียงตั้งแต่ 25 ถึง 65 เดซิเบล หรือบางรายอาจไม่ได้ยินเสียงเพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้มีอาการอย่างต่อเนื่อง การให้ยา การผ่าตัด การใช้เครื่องช่วยฟัง หรือการฝังประสาทหูชั้นกลางเทียมสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ประเภทที่สอง คือ “ประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง” ซึ่งเป็นปัญหาการสูญเสียการได้ยินที่รุนแรงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ความผิดปกติประเภทนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการที่เซลล์รับเสียงเสียหาย ซึ่งแบ่งระดับอาการได้ตั้งแต่ขั้นต้น…
Read more