Monthly Archive: October 2018

ฟอกตับ

ฟอกตับ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

ฟอกตับ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว อวัยวะภายในของเราเป็นสิ่งของที่เมื่อเสียแล้ว อยากที่จะมาสิ่งอื่นมาทดแทนได้ หรือถ้าได้จริงๆก็ต้องอาศัยดวง โชตชะตา และเงินทอง ที่อาจจะสามารถแลกอวัยวะชิ้นใหม่มาได้ แต่ก็ไม่เสมอไป ดังนั้น การพยายามรักษาอวัยวะให้อยู่กับเราไปให้นานมากที่สุดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เชื่อว่ามนุษย์หลายๆคนละเลยที่จะใส่ใจ จะรู้ตัวอีกทีก็เมื่อมันสายเกินไปเสียแล้ว การรับสารพิษต่างๆเกิดได้รอบตัวเรา แม้ว่าเราจะพยายามป้องกันตัวเอง แต่ก็ยังมีโอกาสที่ร่างกายจะได้รับสารพิษสะสม ซึ่งอวัยวะที่จะคอยรองรับอันตรายทั้งหมด ก็คือ “ตับ” นั่นเอง เหตุผลก็เพราะว่าตับเป็นอวัยวะสำคัญในระบบร่างกาย ทำหน้าที่ควบคุมระบบการเผาผลาญอาหาร ผลิตน้ำดีเพื่อย่อยไขมัน กรองเลือด หรือหลั่งเอ็นไซม์ในการย่อยและการดูดซึมสารอาหารและหน้าที่ที่สำคัญมากที่สุด ก็คือ การกำจัดสารพิษเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายให้เป็นปกติตลอดเวลา บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าสารพิษที่อยู่ในบรรยากาศจะมากมายเพียงใด และสามารถทำร้ายเราได้จริงหรือ? สารพิษโดยส่วนใหญมักจะเข้ามาหาเราแบบไม่ทันรู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นการหายใจ การรับประทานอาหาร หรือกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเราไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าส่วนประกอบอะไรบ้างที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราจนกว่าที่เราจะโดยมันทำร้าย ตัวอย่างสารพิษ เช่น เชื้อราหรือแบคทีเรีย สารกันบูด ควันบุหรี่ ควันท่อไอเสีย ควันไฟ…
Read more