ป้องกันโรคกระดูกพรุน ทำอย่างไร

กระดูก เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีความสำคัญ เพราะจะช่วยทำให้มนุษย์สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้ดังใจที่ต้องการ หากเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายมีกระดูกที่เสื่อมสภาพลง ก็ย่อมทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการกระดูกเสื่อมสภาพ ก็คือการที่เรามีประสบปัญหาโรคกระดูกพรุน ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายสูญเสียแคลเซียม หรือได้รับมันในแต่ละวันไม่เพียงพอ จนทำให้กระดูกมีความแข็งแรงที่ลดลง

Read more