พฤติกรรมทำร้ายไต

การตามใจปากอาจจะทำให้เกิดโรคร้ายตามมาได้ในอนาคต แต่การจะห้ามไม่ให้รับประทานของอร่อยคงจะเป็นเรื่องที่ยากน่าดู เพราะความต้องการของมนุษย์ก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดได้ ดังนั้น ต้นเหตุของการเกิดโรคภัยต่างๆจึงเกิดขึ้นมาจากปัจจัยเรื่องการรับประทานอาหารเป็นสำคัญ ร่วมไปกับพฤติกรรมอื่นๆที่ไม่เหมาะสมด้วย

Read more

น้ำน้อย

ร่างกายมีน้ำเป็นส่วนประกอบที่คอยหล่อเลี้ยงอวัยวะ และทำให้ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ การดื่มน้ำจึงแทบจะเป็นสิ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้ เพื่อทำให้ของเหลวภายในร่างกายเกิดสมดุล และนำพาสุขภาพที่ดีมาสู่ร่างกายของพวกเราทุกคน แต่ถึงแม้ว่าเราจะรู้เราก็ยังทำ แล้วโรคอะไรบ้างที่เป็นความเสี่ยงจากการดื่มน้ำน้อย และจะอันตรายมากแค่ไหน ต้องรีบไปทำความเข้าใจกันตอนนี้เลยค่ะ

Read more