ข้อดีนักดื่ม

ในช่วงที่ประเทศไทยห้ามการจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มมึนเมา หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ อาจจะทำให้สังคมคิดหรือเห็นว่าการกระทำนี้จะช่วยลดการมอมเมาหรือลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้

Read more