ปัญหาการนอนของคนกะดึก

บ่อยครั้งที่การทำงานไม่สามารถที่จะเลือกเวลาทำงานได้ ทำให้ในบางเวลาคุณอาจจำเป็นจะต้องทำงานในช่วงเวลาที่คนอื่นเข้านอนไปแล้ว หรือเรียกว่าการทำงานกะดึก ซึ่งการทำงานในช่วงเวลาที่ไม่เป็นปกติแบบนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ เพราะช่วงเวลาที่จำเป็นต้องนอนกลับต้องตื่น ส่วนช่วงเวลาที่ต้องตื่นกลับต้องนอน

Read more