สัญญาณร้ายของการนอนกรน

การนอนหลับกับการนอนกรนเป็นสิ่งทื่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ แต่การนอนกรนอาจจะเป็นสัญญาณความอันตรายที่ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณรู้สึกเหนื่อยจากการทำงานมากเกินไปเท่านั้น แต่ยังบอกถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจอีกด้วย

Read more