การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ คือ

การนอนหลับถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรที่จะทำให้ดีในแต่ละวัน เพราะการนอนหลับของแต่ละคนนั้นสามารถส่งผลกระทบอย่างสูงต่อสภาวะสุขภาพได้เลย การนอนหลับที่ไม่ดีอาจจะทำให้คุณนั้นตื่นขึ้นมายามเช้าด้วยความหงุดหงิดและทำให้การใช้ชีวิตตลอดทั้งวันนั้นเป็นปัญหาสะดุด หรือไม่ได้ดั่งที่ต้องการ ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่ในวัยทำงานหรือวัยสูงอายุกำลังเผชิญหน้ากับมันอยู่

Read more