ควันบุหรี่มือสอง อันตราย

ใครๆก็รู้ว่า…การสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นอันตรายต่อปอด ทำให้ระบบการทางเดินหายใจมีปัญหา บุคคลจำนวนมากจึงมักจะหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะไม่อยากมีสุขภาพที่ไม่ดี อย่างไรก็ตาม คุณก็ยังมีโอกาสได้รับสารพิษจากบุหรี่ได้อยู่ดีแม้ตัวเองจะไม่ได้เป็นผู้สูบ ซึ่งการได้รับควันบุหรี่เกิดจากการที่คนรอบข้างสูบบุหรี่ แล้วควันลอยไปโดยรอบนั่นเอง

Read more