พฤติกรรมทำร้ายไต

การตามใจปากอาจจะทำให้เกิดโรคร้ายตามมาได้ในอนาคต แต่การจะห้ามไม่ให้รับประทานของอร่อยคงจะเป็นเรื่องที่ยากน่าดู เพราะความต้องการของมนุษย์ก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดได้ ดังนั้น ต้นเหตุของการเกิดโรคภัยต่างๆจึงเกิดขึ้นมาจากปัจจัยเรื่องการรับประทานอาหารเป็นสำคัญ ร่วมไปกับพฤติกรรมอื่นๆที่ไม่เหมาะสมด้วย

Read more