ภาวะครรภ์เป็นพิษ ต้องระวัง อะไร

กว่าที่คุณแม่ท่านหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดลูกออกมาได้ จะต้องพบเจอกับความเสี่ยงหลากหลายอย่างที่อาจจะส่งผลเสียทั้งต่อทั้งคุณแม่และต่อลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์ ผลกระทบต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาใน 9 เดือนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ ซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีความโชคดีและโชคร้ายที่แตกต่างกันออกไป หากคุณโชคดีลูกน้อยที่เกิดมาก็จะแข็งแรง มีอวัยวะครบตามปกติ แต่หากคุณโชคร้ายเกิดความเสี่ยงเนื่องจากการประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสม ก็อาจจะทำให้คุณ จำเป็นที่ต้องเสียลูกน้อยในครรภ์ หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตของคุณแม่ด้วยซ้ำ

Read more