ลูกอารมณ์ร้าย หรือว่าเป็นเพราะเรา?

ในปัจจุบันมีพ่อแม่จำนวนมากที่ต้องทำงานไปด้วยและเลี้ยงลูกไปด้วยในเวลาเดียวกัน ทำให้อาจจะมีเวลาดูแลลูกได้อย่างไม่ใกล้ชิดเพียงพอ และอาจจะทำให้ลูกเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นกับร่างกายหรือจิตใจ รวมถึงการแสดงอารมณ์รุนแรงได้ ซึ่งหากไม่รีบแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ อาจจะทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมความรุนแรงและนำไปใช้จนไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้

Read more