ท้องอืดอันตราย

ต้องยอมรับว่าอาการท้องอืดเป็นหนึ่งในความไม่สบายกายที่สามารถเกิดได้กับคนทุกคนทุกเพศทุกวัย เพราะในบางเวลา…เราอาจจะรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม หรือใช้เวลาในการรับประทานอาหารรวดเร็วจนเกินไป หรือบ้างก็อาจจะขาดความใส่ใจในการที่จะรับประทานอาหารในแต่ละคำ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอาการท้องอืดได้ทั้งสิ้น

Read more