รู้มะเร็งด้วยเลือด

ลำพังการส่องกระจกทุกเช้าอาจจะยังไม่มีเพียงพอที่จะบ่งบอกได้ว่าตอนนี้สถานะทางสุขภาพของคุณเป็นอย่างไร กำลังเป็นหวัดอยู่หรือไม่ ปวดหัวหรือเปล่า หรือว่าอวัยวะภายในกำลังถูกเซลล์มะเร็งทำลายหรือไม่

Read more