เมื่อตากระตุกไม่ใช่ลางร้าย

มีคำพูดโบราณกล่าวไว้เสมอว่าการที่เรามีอาการตากระตุกอาจจะเป็นในเรื่องของโชคลาง ว่ากันว่า “ขวาร้าย ซ้ายดี” หากเมื่อใดก็ตามที่เกิดอาการตากระตุกกำลังจะมีลางบอกเหตุ เพื่อเตือนให้เราระวังตัวกันล่วงหน้าเสมอ

Read more