วิธีทําให้ตื่นเช้าให้สดใส

การตื่นเช้าในทุกๆวันด้วยความสดใสและมีความตื่นตัวกับการทำงาน น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกๆคนอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองในทุกวัน แต่เหตุผลหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ก็เพราะร่างกายไม่พร้อม หรือหากเรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือจำเป็นต้องตื่นในเวลาเช้ามากจนเกินไป ก็ย่อมเป็นเหตุผลสำคัญที่จะทำให้ความสดใสที่ควรจะมีสูญหายไปได้

Read more