คนถนัดซ้ายต้องอ่าน!!

คนบนโลกนี้มีทั้งถนัดการใช้มือซ้ายหรือถนัดการใช้มือขวา ถึงแม้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนมักจะถนัดมือขวามากกว่าก็ตาม แต่ก็ยังมีคนบางคนที่ถนัดการใช้มือซ้ายในการใช้ชีวิต เขียนหนังสือ หรือทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งความแตกต่างของสิ่งเหล่านี้สะท้อนได้ถึงอะไรบางอย่าง ในวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าคนที่ถนัดมือซ้ายที่หลายคนมองว่าแตกต่าง มีอะไรบ้างที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครบ้าง

Read more