นวดอันตราย

ในปัจจุบันการนวดเพื่อผ่อนคลาย เป็นหนึ่งในวิธีการที่คนมักจะใช้ทำกัน เพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกสบายตัว รู้สึกผ่อนคลาย ที่เคยปวดเมื่อยร่างกายก็บรรเทาลงได้

Read more