แก้อาการปวดหัวด้วยอาหาร

ใครบ้างที่ต้องพกยาแก้ปวดติดตัวตลอดเวลา เพราะมักจะมีอาการปวดหัวหรือปวดเมื่อยตามร่างกายเกิดขึ้นได้บ่อยๆตลอดทั้งวัน เมื่ออาการปวดหัวที่คุณเป็นเริ่มหนักขึ้น หรือเกิดขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะทำงานได้ตามปกติ ทำให้จำเป็นที่จะต้องรับประทานยาเพื่อระงับอาการปวดดังกล่าวนั้นๆ

Read more