ผักเสริมแคลเซียม

หากพูดถึงการบำรุงกระดูและฟัน คนก็คงจะคิดถึงการดื่มนมวัวเพื่อเสริมสร้างแคลเซียมให้กับร่างกาย เพราะนมถือเป็นอาหารที่มีแคลเซียมอยู่ในปริมาณสูง ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จึงมักจะนิยมดื่มนม เพื่อที่จะเสริมสร้างแคลเซียมให้แก่ร่างกายและทำให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้น

Read more