น้ำแข็งกับอันตรายที่คุณไม่รู้

ด้วยความที่ประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อน คนไทยจึงมักจะนิยมดื่มเครื่องดื่มเย็นๆเพื่อช่วยในการดับร้อน ซึ่งการจะทำให้เครื่องดื่มมีความเย็นมากขึ้นได้ก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยน้ำแข็งในการลดอุณหภูมิ ทำให้ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าน้ำแข็งเป็นสิ่งของที่จำเป็นอย่างมากสำหรับคนไทย

Read more