วิธี แก้ไข ลูกก้าวร้าว

การมีลูกหนึ่งคนอาจจะดึงเอาเวลามากกว่าครึ่งชีวิตของคุณออกไป เพราะคุณจะต้องทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ในการที่จะเลี้ยงเขาให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า พร้อมไปด้วยกับความคาดหวังที่เต็มเปี่ยมว่าการดูแลลูกที่คุณทำอยู่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว และจะได้ผลดีต่อลูกเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น

Read more