วิตามินบี นั้นสำคัญไฉน?

หากพูดถึงวิตามินแล้ว เชื่อว่าในยุคปัจจุบันนี้คนจะเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการรับประทานวิตามินเพื่อบำรุงร่างกายมากขึ้น เพราะโดยทั่วไปการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถที่จะได้รับวิตามินได้อย่างครบถ้วน การรับประทานวิตามินเสริมจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อคนในยุคสมัยปัจจุบัน

Read more