นวดนิ้วบำรุงร่างกาย

ความมหัศจรรย์ของร่างกายเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถตอบได้ว่าใครเป็นผู้สรรค์สร้างขึ้นมา แต่นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆทางการแพทย์ชี้ให้เห็นแล้วว่า ความซับซ้อนของร่างกายเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะส่วนใดของร่างกายล้วนแต่เชื่อมต่อถึงกัน การที่เราทำลายอวัยวะๆหนึ่งอาจจะมีส่งผลถึงอีกหนึ่งอวัยวะได้ ในทางตรงกันข้าม หากเราต้องการที่จะดูแลร่างกายให้แข็งแรง เราก็ไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติกับอวัยวะนั้นโดยตรง แต่สามารถที่จะดูแลที่อีกอวัยวะหนึ่ง เพื่อให้เชื่อมต่อความมีสุขภาพดีไปสู่อวัยวะที่เรามุ่งหวังได้เช่นกัน

Read more