สารพิษร้ายในบุหรี่

หนึ่งในสารเสพติดที่ทำให้ร่างกายเกิดเป็นโรคมะเร็งหรือเป็นโรคร้ายที่ทำลายร่างกาย ก็คือ บุหรี่ ซึ่งถึงแม้ว่าบุหรี่จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกาย แต่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่นิยมที่จะใช้มันเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น ช่วยคลายความเครียด ทำให้สมองปลอดโปร่ง แต่เมื่อมองในแง่ร้ายของบุหรี่แล้ว แน่นอนว่ามีการศึกษาทางการแพทย์ถึงโทษของการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง และพบว่าการสูบบุหรี่มีผลสำคัญที่จะทำให้เกิดการเกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ รวมถึงโรคต่างๆอีกมากมาย

Read more

กล่องโฟม…เราเลิกกันเถอะ

    กล่องโฟม เข้ามาเ

Read more