ปรับก่อนป่วย

อาการป่วยเป็นสิ่งที่คนเราไม่อยากพบเจอ แต่ก็ไม่มีใครที่เกิดมาแล้วสามารถแข็งแรงไปตลอดชีวิตช่วงชีวิตใดชีวิตหนึ่งของบุคคลแต่ละท่านก็คงต้องเคย เจอกับอาการเจ็บป่วยไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน ใครที่รู้ตัวก่อน ก็จะแก้ไขปัญหาอาการป่วยของตัวเองได้เร็วกว่า แล้วก็อาจจะทำให้อาการป่วยที่เป็นอยู่หายได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่คนที่ไม่เคยรู้ตัวเลยว่าตัวเองป่วย คิดว่าไม่ตรวจก็ไม่ป่วย จึงไม่เคยไปตรวจร่างกายเลย อาการป่วยที่เป็นก็จะสะสมไปเรื่อยๆ จนทำให้เกิดเป็นโรคร้ายแรงและถึงแก่ชีวิตได้

Read more