แอลกอฮอล์กับหัวใจ บำรุงหรือทำร้ายกันแน่

หากเราเคยได้ยินคำรณรงค์จากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ก็ย่อมรู้ดีว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันตรายต่อร่างกาย เป็นสิ่งอบายมุขที่ไม่ควรบริโภคไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาปกติหรือช่วงเวลาการขับรถ เพราะจะทำให้ขาดสติและเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุจนถึงแก่ชีวิตได้

Read more

วิธีเลิกเหล้า…เราทำได้…ด้วยตัวเอง

รู้ทั้งรู้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพ แต่ก็ยังเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มขายดีที่ผู้คนนิยมซื้อมาดื่มเพื่อความบันเทิงอารมณ์ สังสรรค์ และสร้างความบันเทิงในหมู่คณะ ซึ่งการดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้ล้วนแต่เป็นอันตรายต่อร่างกายไม่มากก็น้อย แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีคนโหยหาและมีความต้องการบริโภคตลอดมา

Read more