วิธีกำจัดเชื้อรา

ช่วงเวลาที่มีฝนตกบ่อยๆแบบนี้เป็นช่วงสภาพอากาศที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่เชื้อจุลินทรีย์ประเภทเชื้อราจะสามารถเจริญเติบโตได้ดี เนื่องจากว่าเชื้อราเป็นเชื้อโรคที่ชื่นชอบสภาวะอากาศแบบชื้นๆ การมีฝนตกจะยิ่งทำให้การเกิดเชื้อรานั้นสามารถเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราเองคงไม่สามารถที่จะไปควบคุมสภาพดินฟ้าอากาศได้

Read more

ผู้หญิงกับเชื้อรา

ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง คุณต้องไม่ละเลยที่จะดูแลสิ่งสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งชี้ความเป็นเพศหญิงของผู้หญิงทุกคน จุดซ่อนเร้น เป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนห้ามละเลยเป็นอันขาด เพราะจุดๆนี้มีโอกาสและมีความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้หญิงได้รับอันตรายได้ หากคุณไม่เรียนรู้และพยายามป้องกันไม่ให้จุดซ่อนเร้นของคุณเกิดโรค

Read more

เชื้อรา…อันตรายที่มองไม่เห็น

    เชื้อราเป็นสิ่งม

Read more