การเลือก แก้วน้ำ ก่อนดื่ม

แก้วน้ำกลายเป็นอุปกรณ์สำคัญที่คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเลือกที่จะพกติดตัวเพื่อใช้ในการบรรจุน้ำดื่ม เพราะสามารถช่วยลดการใช้พลาสติกจากขวดน้ำพลาสติกลงได้ ทั้งนี้ แก้วน้ำก็มีให้เลือกหลากหลาย ออกแบบมามากมายหลายแบบ วัสดุที่ใช้ในการผลิตก็แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับดีไซน์และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งความแตกต่างของแก้วน้ำเหล่านี้อาจทำให้ไม่สามารถที่จะใช้ในการบรรจุเครื่องดื่มในบางชนิดได้ เนื่องมาด้วยวัสดุนั้นๆไม่เหมาะสมในการบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่มบางประเภท หรืออาจจะทำให้เกิดการละลายของสารบางอย่างออกมา และเสี่ยงต่อการบริโภคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย

Read more