ภัยร้ายจาก Blue light

คงไม่แปลกที่จะรู้สึกปวดตาหลังจากการใช้สายตาต่อเนื่องนานๆ แต่หากการใช้สายตาของคุณไม่ได้เป็นการใช้เพื่อจ้องมองสิ่งแวดล้อมทั่วๆไป หรือเป็นการอ่านหนังสือจากกระดาษ แต่กลับเป็นการจ้องมองไปที่จอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนนานๆ ก็ย่อมทำให้สายตาได้รับอันตรายมากกว่าการใช้สายตาในรูปแบบเดิมๆได้ เพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะมี Blue light หรือแสงสีฟ้าที่มีความอันตรายต่อดวงตาของเรานั่นเอง

Read more