คุณเป็นหรือไม่?…โรคไม่กล้าทิ้งของ

หลายคนมีปัญหากับการเก็บของในบ้าน เพราะไม่รู้ว่าสิ่งของใดบ้างควรที่จะเก็บ…หรือสิ่งของในบ้านที่สามารถทิ้งได้ รู้สึกเสียดายของทุกอย่างที่มีอยู่จนไม่กล้าที่จะทิ้งของรักของหวงของตัวเองเลย การเก็บสะสมของต่างๆเอาไว้จนกลายเป็นภูเขาอาจจะเป็นแหล่งที่มาของเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรก รวมไปถึงสภาวะแวดล้อมที่ไม่น่ามอง ซึ่งการเก็บสะสมของที่มากจนเกินไปแบบนี้ถือเป็นหนึ่งในความผิดปกติที่เกี่ยวข้องทางจิต

Read more