บีทรูท

ผักผลไม้มากมายที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยส่วนใหญ่แล้วที่เรารับประทานกันทั่วๆไปมักจะมีสีเขียวเป็นสีพื้นฐาน แต่ก็ยังมีผักหรือผลไม้อีกหลายๆชนิดที่ไม่ได้มีสีเขียว แต่กลับมีสารอาหารบางอย่างที่พิเศษมากกว่าผักทั่วๆไป และสารสีที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเหล่านี้จะนำพาประโยชน์ต่างๆมากมายให้แก่ร่างกายของเราอย่างที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงมาก่อน

Read more