ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วจะเป็นอย่างไร

ในยุคที่ covid-19 กำลังแพร่ระบาด หนทางเดียวที่จะทำให้พวกเราสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ ก็คือ การได้รับวัคซีนที่จะช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย เพื่อทำให้เรามีเกาะป้องกัน และทำให้ไม่ติดเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ แม้ว่าร่างกายจะได้รับเชื้อไวรัสนี้จากช่องทางต่างๆ ทั้งทางอากาศ การไอจาม การรับประทานอาหารร่วมกัน หรือการสัมผัสสิ่งของต่างๆร่วมกัน

Read more