ระวัง ! คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม

โรคนี้เป็นโรคใหม่ที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่มนุษย์ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นและจะใช้เวลากับมันมากจนเกินไป แทนที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง กลับกลายเป็นโทษที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคน โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้หากคุณมีการใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์ติดต่อกันนานเกินกว่า 2 ชั่วโมง ก็เป็นปัจจัยที่สามารถทำให้เกิดเป็นโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้ทั้งสิ้น

Read more