คนโลกส่วนตัวสูงเป็นอย่างไร

คนในโลกนี้มีหลากหลายประเภท บางคนก็เป็นคนที่ช่างพูด ช่างเจรจา ชอบที่จะรวมกลุ่มกันกับผู้อื่น ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้หากขาดสังคม แต่ในทางกลับกันก็มีคนอีกกลุ่มนึงเหมือนกันที่ไม่ชอบที่จะรวมกลุ่มกับใคร ชอบที่จะเก็บตัวอยู่คนเดียว หลีกหนีสังคม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอาการป่วยที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบรับการดูแล เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตอยู่กับสังคมได้ตามปกติดังเดิม

Read more