Tag Archive: จังหวะหัวใจที่ไม่เหมือนเดิม

จังหวะหัวใจที่ไม่เหมือนเดิม

clip_image001

หัวใจ อวัยวะหลักที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดเพื่อนำอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย การดูแลหัวใจให้เป็นปกติจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนไม่ควรละเลย ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นภาวะที่หัวใจเต้นผิดปกติไปจากเดิม โดยอาจเป็นไปได้ทั้งการเต้นเร็วเกินไปหรือเต้นช้าเกินไป มีผลทำให้การสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่มีประสิทธิภาพเหมือนเก่า ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายโดยเสี่ยงต่อโรคหัวใจล้มเหลวได้   ภาพจาก : http://www.khaosod.co.th/view_news.php อาการที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณอาจมีแนวโน้มของการเป็นโรคภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ได้แก่ อาการวิงเวียน หน้ามืด ตาลาย ใจสั่นหวิว หายใจติดขัด เจ็บแน่นบริเวณหน้าอก หรือบางรายอาจเป็นลมหมดสติไปเลยก็มี ตามปกติ กลไกการเต้นของหัวใจจะถูกควบคุมโดยกระแสไฟฟ้าที่ส่งมาจากเนื้อเยื่อบริเวณหัวใจห้องบนขวา ทำให้โดยทั่วไป หัวใจของคนเราจะเต้นอยู่ระหว่าง 50-100 ครั้งต่อนาที อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจเกิดจากจังหวะหัวใจที่ขาดหายไปหรือแทรกเข้ามาก่อนจังหวะปกติ บางชนิดอาจไม่เป็นอันตราย แต่บางชนิดหากไม่ได้รับการตรวจรักษา อาจส่งผลร้ายแรงถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้ การตรวจวินิจฉัย ทำได้โดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) แต่ทางการแพทย์พบว่าบางครั้งไม่สามารถใช้วิธีนี้ในการตรวจได้ เนื่องจากความผิดปกติอาจเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ จึงมีอีกวิธีที่เรียกว่า การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย (exercise stress…
Read more