Tag Archive: ชาเขียว…เครื่องดื่มมากประโยชน์

ชาเขียว…เครื่องดื่มมากประโยชน์

benefits-drinking-green-tea ชาเขียว...เครื่องดื่มมากประโยชน์

ชาเป็นเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยชาที่นิยมดื่มกันในปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ ชาจีน ชาฝรั่ง และ ชาเขียว ซึ่งชาแต่ละชนิดจะมีกรรมวิธีในกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันไป ทำให้ประโยชน์ที่ร่างกายได้รับแตกต่างกันตามไปด้วย ภาพจาก : http://lifefoodnutrition.org/benefits-drinking-green-tea/           ชาที่จัดว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุด คือ ชาเขียว (Green tea) ซึ่งเป็นชาที่ไม่ผ่านกระบวนการหมัก ใบชาที่เก็บได้จะถูกนำไปไล่ความชื้นออก และทำลายเอ็นไซม์ในใบชาเพื่อไม่ให้เกิดการหมักตัวขึ้น จากนั้นจะนำไปมวนและนำใบชาไปคั่วเพื่อให้ความชื้นเหลือเพียง 3% ด้วยกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นจึงทำให้ชาเขียวไม่เสียองค์ประกอบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น สารโพลีฟีนอล ที่เป็นสารต้านออกซิเดชันให้กับร่างกายในปริมาณสูง ช่วยป้องกันการทำลายเซลล์ในร่างกาย อีกทั้งมีสารคาเทชิน หรือ epigallocatechin-3-gallate (EGCG) ที่ช่วยยับยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็งและป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ เป็นต้น อย่างไรก็ดีการดื่มชาก็มีข้อควรระวังหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่เป็นโรคริคสีดวงหรือมักมีอาการท้องผูกไม่ควรดื่มชาที่มีความเข้มมากๆ หรือหากผู้บริโภคคนใดต้องการดื่มชาที่เข้มข้นมากๆ…
Read more