Tag: ฟันตกกระ

แปรงฟันมากไปเสี่ยงภัย [ฟันตกกระ]

    มากกว่า 92% เชื่อว่ารอยยิ้มที่ประทับใจมีผลต่อการเข้าสังคม     85% เชื่อว่ารอยยิ้มมีผลต่อบุคลิกภาพ และเป็นสิ่งดึงดูดเพศตรงข้าม     75% เชื่อว่ารอยยิ้มมีผลต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพ     จากสถิติที่กล่าวมานี้ ทำให้เรารู้ได้ว่า รอยยิ้มที่สวยงามสามารถสร้างมิตรภาพ โอกาส หรือสร้างสิ่งที่ดีๆได้เสมอ แต่ถ้ายิ้มมาแล้วเห็นฟันแต่ละซี่ที่ไม่สวยงาม ผุบ้าง ตกกระบ้าง อาจจะทำให้คนที่มองเรามาแทบอยากจะเบือนหน้าหนีเลยก็ได้     ทั้งนี้ก็เพราะฟันเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญบนใบหน้าที่สร้างความประทับใจก่อนสิ่งอื่นๆ ทำให้คนรอบข้างตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มหรือด้วยน้ำใจไมตรี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีของคนไทย     แต่ถ้าคนไหนอยากจะมีฟันที่ขาว สวย เรียงตัวเป็นระเบียบ เป็นธรรมชาติ ไม่มีกลิ่น และไม่มีรอยตกกระ เพื่อดึงดูดให้คนรอบข้างเข้ามาหา
Read More

แปรงฟันมากไปเสี่ยงภัย [ฟันตกกระ]

    มากกว่า 92% เชื่อว่ารอยยิ้มที่ประทับใจมีผลต่อการเข้าสังคม     85% เชื่อว่ารอยยิ้มมีผลต่อบุคลิกภาพ และเป็นสิ่งดึงดูดเพศตรงข้าม     75% เชื่อว่ารอยยิ้มมีผลต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพ     จากสถิติที่กล่าวมานี้ ทำให้เรารู้ได้ว่า รอยยิ้มที่สวยงามสามารถสร้างมิตรภาพ โอกาส หรือสร้างสิ่งที่ดีๆได้เสมอ แต่ถ้ายิ้มมาแล้วเห็นฟันแต่ละซี่ที่ไม่สวยงาม ผุบ้าง ตกกระบ้าง อาจจะทำให้คนที่มองเรามาแทบอยากจะเบือนหน้าหนีเลยก็ได้     ทั้งนี้ก็เพราะฟันเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญบนใบหน้าที่สร้างความประทับใจก่อนสิ่งอื่นๆ ทำให้คนรอบข้างตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มหรือด้วยน้ำใจไมตรี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีของคนไทย     แต่ถ้าคนไหนอยากจะมีฟันที่ขาว สวย เรียงตัวเป็นระเบียบ เป็นธรรมชาติ ไม่มีกลิ่น และไม่มีรอยตกกระ เพื่อดึงดูดให้คนรอบข้างเข้ามาหา
Read More