Tag Archive: หายใจให้อายุยืน

หายใจให้อายุยืน

Breathing longevity หายใจให้อายุยืน

 มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการหายใจ แต่จะมีสักกี่คนที่หายใจได้อย่างถูกวิธี การเรียนรู้วิธีการหายใจที่ถูกต้องนอกจากจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่ดีแล้ว สุขภาพใจก็จะดีตามไปด้วย            การหายใจที่ถูกต้องเป็นวิธีคลายความเครียดแบบง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยการหายใจที่ถูกต้องนี้จะไม่ใช่การหายใจแบบปกติที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้ แต่จะเป็นการหายใจแบบลึกที่ ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อหน้าอกแต่จะใช้กระบังลมซึ่งเป็นกล้ามเนื้อผืนใหญ่ใต้ปอดแทน            การฝึกหายใจแบบลึกเริ่มต้นจากการทำใจให้สบาย จากนั้นนั่งในท่าที่สบาย หลังตรง ปล่อยตัวตามสบายไม่เกร็ง สูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่านทางจมูก ยกกระบังลมขึ้นให้อากาศบริสุทธิ์เข้าในส่วนล่างของท้อง ขยายเข้ามาในส่วนกลาง และส่วนบนจนเต็มบริเวณหน้าท้อง หน้าอก จนถึงบ่าไหล่ หากทำถูกวิธีจะสังเกตได้ว่าส่วนอกจะยกขึ้น ท้องจะโป่งออก และรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกระบังลม หลังจากนั้นให้หายใจออกโดยพ่นลมหายใจออกทางปากอย่างช้าๆภายใน 5 วินาที ทำซ้ำตั้งแต่แรกอีก 3-4 ครั้ง ฝึกการหายใจไปเรื่อยๆจนร่างกายคุ้นชิน เมื่อร่างกายชินแล้วจะหายใจแบบนี้เองโดยอัตโนมัติ http://www.kitticharn.com/2010_10_01_archive.html            การฝึกการหายใจที่ถูกวิธีอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้ร่างกายมีบุคคลิกภาพดีขึ้น ความตึงเครียดของกล้ามเนื้อลดลง อัตราการหายใจลดลง อัตราการเต้นของของหัวใจช้าลง และส่งผลให้ความดันโลหิตต่ำลงด้วย ส่วนในด้านของจิตใจจะทำให้คุณรู้สึกใจเย็นมากขึ้น…
Read more