Tag Archive: แปรงฟ นมากไปเส ยงภ ย ฟ นตกกระ

แปรงฟันมากไปเสี่ยงภัย [ฟันตกกระ]

แปรงฟันมากไปเสี่ยงภัย [ฟันตกกระ]

    มากกว่า 92% เชื่อว่ารอยยิ้มที่ประทับใจมีผลต่อการเข้าสังคม     85% เชื่อว่ารอยยิ้มมีผลต่อบุคลิกภาพ และเป็นสิ่งดึงดูดเพศตรงข้าม     75% เชื่อว่ารอยยิ้มมีผลต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพ     จากสถิติที่กล่าวมานี้ ทำให้เรารู้ได้ว่า รอยยิ้มที่สวยงามสามารถสร้างมิตรภาพ โอกาส หรือสร้างสิ่งที่ดีๆได้เสมอ แต่ถ้ายิ้มมาแล้วเห็นฟันแต่ละซี่ที่ไม่สวยงาม ผุบ้าง ตกกระบ้าง อาจจะทำให้คนที่มองเรามาแทบอยากจะเบือนหน้าหนีเลยก็ได้     ทั้งนี้ก็เพราะฟันเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญบนใบหน้าที่สร้างความประทับใจก่อนสิ่งอื่นๆ ทำให้คนรอบข้างตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มหรือด้วยน้ำใจไมตรี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีของคนไทย     แต่ถ้าคนไหนอยากจะมีฟันที่ขาว สวย เรียงตัวเป็นระเบียบ เป็นธรรมชาติ ไม่มีกลิ่น และไม่มีรอยตกกระ เพื่อดึงดูดให้คนรอบข้างเข้ามาหา คุณก็จำเป็นจะต้องดูแลฟันทุกซี่ของคุณให้ถูกวิธี แค่แปรงฟันครบเช้าเย็น หรือแปรงถูกวิธีนะยังไม่เพียงพอหรอกนะ แต่สิ่งที่สำคัญที่ลืมไม่ได้เลยต้องเป็นเรื่อง “การเลือกยาสีฟัน“ ชนิดที่ถูกต้องด้วย     เพราะยาสีฟันมีหลายแบบ และแต่ละแบบก็เหมาะกับคนแต่ละประเภท แบบเฉพาะของเด็กหรือของผู้ใหญ่ รวมไปถึงความต้องการในการป้องกันฟันผุ เพื่อให้มีลมหายใจสดชื่น เพื่อกำจัดหินปูนเกาะ…
Read more

แปรงฟันมากไปเสี่ยงภัย [ฟันตกกระ]

แปรงฟันมากไปเสี่ยงภัย [ฟันตกกระ]

    มากกว่า 92% เชื่อว่ารอยยิ้มที่ประทับใจมีผลต่อการเข้าสังคม     85% เชื่อว่ารอยยิ้มมีผลต่อบุคลิกภาพ และเป็นสิ่งดึงดูดเพศตรงข้าม     75% เชื่อว่ารอยยิ้มมีผลต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพ     จากสถิติที่กล่าวมานี้ ทำให้เรารู้ได้ว่า รอยยิ้มที่สวยงามสามารถสร้างมิตรภาพ โอกาส หรือสร้างสิ่งที่ดีๆได้เสมอ แต่ถ้ายิ้มมาแล้วเห็นฟันแต่ละซี่ที่ไม่สวยงาม ผุบ้าง ตกกระบ้าง อาจจะทำให้คนที่มองเรามาแทบอยากจะเบือนหน้าหนีเลยก็ได้     ทั้งนี้ก็เพราะฟันเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญบนใบหน้าที่สร้างความประทับใจก่อนสิ่งอื่นๆ ทำให้คนรอบข้างตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มหรือด้วยน้ำใจไมตรี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีของคนไทย     แต่ถ้าคนไหนอยากจะมีฟันที่ขาว สวย เรียงตัวเป็นระเบียบ เป็นธรรมชาติ ไม่มีกลิ่น และไม่มีรอยตกกระ เพื่อดึงดูดให้คนรอบข้างเข้ามาหา คุณก็จำเป็นจะต้องดูแลฟันทุกซี่ของคุณให้ถูกวิธี แค่แปรงฟันครบเช้าเย็น หรือแปรงถูกวิธีนะยังไม่เพียงพอหรอกนะ แต่สิ่งที่สำคัญที่ลืมไม่ได้เลยต้องเป็นเรื่อง “การเลือกยาสีฟัน“ ชนิดที่ถูกต้องด้วย     เพราะยาสีฟันมีหลายแบบ และแต่ละแบบก็เหมาะกับคนแต่ละประเภท แบบเฉพาะของเด็กหรือของผู้ใหญ่ รวมไปถึงความต้องการในการป้องกันฟันผุ เพื่อให้มีลมหายใจสดชื่น เพื่อกำจัดหินปูนเกาะ…
Read more