Tag Archive: แปรงสีฟัน

เปลี่ยนแปรง

ถึงเวลาเปลี่ยนแปรง(สีฟัน)

การแปรงฟันถือเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทุกคนจะต้องทำทั้งตอนตื่นนอนและก่อนนอน ทำให้แปรงสีฟันกลายเป็นอุปกรณ์หลักที่ต้องทำงานหนักทุกวัน แต่จะมีสักกี่คนที่คอยดูแลอุปกรณ์ชิ้นนี้ให้สะอาดและเหมาะสมต่อการใช้งานตลอดเวลา