Tag Archive: โรคกระดูกพรุน

เพิ่มความหนาแน่นกระดูกต้องทำอย่างไร

เพิ่มความหนาแน่นกระดูกต้องทำอย่างไร

    ภาวะกระดูกพรุน ถือเป็นมหันตภัยร้ายที่คอยโจมตีสุขภาพของมนุษย์เราอย่างช้าๆแต่สม่ำเสมอ วันนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นผลร้ายของมันเสียเท่าไร แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานๆเข้าจนคุณมีอายุที่เพิ่มมากขึ้น ความร้ายกาจของมันก็จะค่อยๆแสดงตัวออกมาให้คุณได้รับรู้เอง     องค์การอนามัยโลก (WHO) มีรายงานถึงสถิติของผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนทั่วโลกว่า ผู้ป่วยโรคนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นปัญหาทางสุขภาพอันดับสองรองจากโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดแล้ว ซึ่งความหนาแน่นของมวลกระดูกจะเริ่มลดลงหลังจากที่คุณมีอายุ 30 ปีขึ้นไปแล้ว เนื่องจากช่วงเวลานี้อัตราการสลายตัวกระดูกจะมีความเร็วมากกว่าอัตราการสร้างกระดูก ทำให้กระดูกในร่างกายของมนุษย์บอบบางลง จนเกิดเป็นภาวะ “กระดูกพรุน” ในที่สุด     ซึ่งปัจจุบันมีความตื่นตัวในการระหว่างภัยจากภาวะกระดูกพรุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาวะอาการเช่นนี้เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาว แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นภาวะที่สามารถป้องกันและชะลอความรุนแรงของมันได้ หากมีการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างทันท่วงที และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้อง     เครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคนี้เพื่อตรวจความหนาแน่นของกระดูกก็มีอยู่หลากหลาย ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น หากใช้รังสีเอกซ์ในการตรวจวัด จะเรียกว่าเครื่อง ‘DEXA’ ซึ่งเป็นเครื่องตรวจที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง ผู้เข้ารับการตรวจได้รับปริมาณรังสีน้อย รวมถึงสามารถตรวจวินิจฉัยกระดูกได้หลายส่วน แต่หากเป็นภาวะกระดูกสันหลังเสื่อม อาจจะทำให้ค่าที่ตรวจวัดได้มีความคลาดเคลื่อนไปจากเดิมได้สูง นอกจากนี้ อาจใช้เป็นเทคนิคอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น QCT หรือ ULTRASOUND…
Read more

ลด เค็ม ลด โรค

ลด เค็ม ลด โรค

 รสชาติเค็มถือเป็นเพชฌฆาตร้ายทำลายไตที่สร้างปัญหาให้กับคนไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน คนไทยหลายล้านคนรับไม่ได้กับการต้องรับประทานอาหารจืดๆ ซึ่งเป็นเหตุให้เขาเหล่านั้นต้องปรุงรสให้เข้มข้นขึ้นเพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยให้แก่อาหารจานโปรดอยู่เสมอ และนี่เองก็เป็นที่มาว่าทำไมโรคร้ายชนิดนี้ถึงอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีๆ      กระทรวงสาธารณสุขชี้ว่า คนที่ชอบรับประทานอาหารรสเค็มหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของเกลือโซเดียมเกินมาตรฐาน เสี่ยงอย่างมากที่ไตจะถูกทำลายก่อนเวลาอันควร โดยการรับประทานเค็มต่อเนื่องเพียงแค่ 5-10 ปี ก็สามารถส่งผลให้คุณมีโอกาสเป็นโรคไตได้แล้ว และหากได้รับการรักษาที่ไม่ถูกวิธี ก็อาจส่งผลให้คุณมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนจนถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียว โซเดียม เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการปรับสมดุลของของเหลวในร่างกาย ช่วยให้การส่งกระแสไฟฟ้าผ่านไปยังเส้นประสาทต่างๆได้อย่างปกติ ช่วยในการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อ และควบคุมการเต้นของหัวใจ เป็นต้น การรับประทานอาหารที่มีโซเดียมมากเกินไป จึงส่งผลให้กลไกของระบบควบคุมของเหลวในร่างกายทำงานไม่เป็นไปตามปกติ ไตซึ่งเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ควบคุมระดับของโซเดียมในร่างกายและรักษาสมดุลของเหลวจึงต้องทำงานหนักมากขึ้น จนเป็นเหตุให้ไตเสื่อมได้ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง เรื่อยไปจนถึงทำให้โรคหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาตริดสีดวง ไมเกรน หรือโรคกระดูกพรุนได้ จากการสำรวจพบว่า คนไทยส่วนใหญ่บริโภคเกลือหรือโซเดียมเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดถึง 2 เท่า การติดรสเค็มจัดๆเช่นนี้ จะทำให้ไตต้องทำงานอย่างหนักเพื่อขับโซเดียมส่วนเกินออกทางปัสสาวะ และรักษาสมดุลของเหลวในร่างกาย หากร่างกายขับออกได้ไม่หมด โซเดียมก็จะเกิดการคั่งและเป็นตัวดึงน้ำไว้ในร่างกาย…
Read more